Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 22:23

Karta obstarávania #HaMi 33/2020
Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátora

Informácie

ID zákazky
8804
Názov predmetu
Výmena rozvádzača, ochrán a budiaceho zariadenia turbogenerátora
Číslo spisu
HaMi 33/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
46 942,00 EUR
Hlavný CPV
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
31121110-4 - Výkonové meniče (konektory)
31151000-9 - Statické meniče
45111100-9 - Demolačné práce
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
71632000-7 - Technické skúšky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Generačná výmena digitálnych ochrán rady SIPROTEC 5, vrátane centrálnej jednotky budiaceho systému DIGUREG, ktorý nahrádza pôvodnú jednotku regulátoru budiaceho systému SIEMENS a niektorých vytipovaných istiacich prvkov priamo v rozvádzačoch 00CJN01(budenie) a 00CHA00 fázovania generátora. Tovar už bol obstaraný.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.09.2020 10:25:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty