Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.08.2021 18:25

Karta zákazky #4/3263/DNS/2020
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2020 – výzva č. 4/3263/DNS/2020

Informácie

ID zákazky
9266
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence pre rok 2020 – výzva č. 4/3263/DNS/2020
Číslo spisu
4/3263/DNS/2020
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 650,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Šajdíkove Humence

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.10.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty