Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.10.2020 01:48

Karta zákazky #1/2020-026
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
9283
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategória DNS
1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie
Číslo spisu VO
1/2020-026
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 646 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Jednorazový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci ochranu CE kategórie III., Typ 5/6; ochranu voči biologickým rizikám. Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami. Odev nezaťažujúci tepelne organizmus. Zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia. Zips s prilepiteľnou záklopkou pre zvýšenú ochranu.
Odev musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a ošetrovania.
Materiál: netkaná antistatická tkanina
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: M, L, XL, XXL
Výrobok v zhode s :
EN ISO 13982-1:2004 (typ 5:)
EN 13034:2005 (typ 6:)
EN 14126:2003 (typ 5-B, 6-B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002, alebo ekvivalentnou normou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.10.2020 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Ďalšie kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty