Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 04:58

Karta obstarávania #MK/A/2020/20868
Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice

Informácie

ID zákazky
9509
Názov predmetu
Výmena okien v MŠ Šafárikova trieda 4, Košice
Číslo spisu
MK/A/2020/20868
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
91 203,70 EUR
Hlavný CPV
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

dodávka a montáž okien a dverí - výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1 a v zmysle špecifikácie predmetu zákazky – príloha č. 2 v exteriéri a interiéri chodieb MŠ Šafárikova trieda 4

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty