Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:28

Karta obstarávania #3274/2020
Dodávka a montáž priemyselných brán

Informácie

ID zákazky
9669
Názov predmetu
Dodávka a montáž priemyselných brán
Číslo spisu
3274/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 922,00 EUR
Hlavný CPV
44221240-9 - Garážové dvere
Doplňujúci CPV
45421131-1 - Montáž dverí
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 ks zateplených rolovacích priemyselných brán
v dielenských priestoroch DPMK, a.s., Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty