Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:33

Karta obstarávania #3242/2020
Prevádzka podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov

Informácie

ID zákazky
9677
Názov predmetu
Prevádzka podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov
Číslo spisu
3242/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
31 200,00 EUR
Hlavný CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Doplňujúci CPV
30144400-4 - Automaty na výber cestovného
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Prevádzka podporného softvéru pre on-line prevádzku (s funkciami aj pre off – line) a údržbu už fungujúcich automatov Mikomat M 25 na predaj cestovných lístkov v počte 47 kusov, vrátane servisu automatov – zahŕňa pravidelné náklady – mesačné poplatky za správu a údržbu celého systému počas celého obdobia trvania zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.11.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty