Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 02:33

Karta obstarávania #8969
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní

Informácie

ID zákazky
9730
Názov predmetu
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní
Číslo spisu
8969
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
69 990,00 EUR
Hlavný CPV
42961300-3 - Systémy na lokalizáciu vozidiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Mobilný systém pre hromadné vyhodnocovanie platnosti parkovacieho oprávnenia prostredníctvom snímania EČV na vozidle zákazníka a kontrolná mobilná aplikácia

Cena musí byť rozdelená na dve časti.

Prvá časť je dodávka hardware a celého funkčného systému.

Druhá časť je 12 mesačný support systému a MUSÍ PREDSTAVOVAŤ MINIMÁLNE 25% Z CELKOVEJ CENY
Support sa bude faktúrovať mesačne vo výške 1/12 vysúťaženej ceny

Lehota na dodanie zákazky ( systému ) sa posúva do 31.1.2020

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2020 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.12.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka.bothova@petrzalka.sk
+421 268288930

Dokumenty