Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.12.2020 09:00

Karta zákazky #1/2020-039
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informácie

ID zákazky
9757
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategória DNS
15 Ochranný štít
Číslo spisu VO
1/2020-039
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
53 100,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Ochranný štít je primárne určený na ochranu očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J. Štít musí umožňovať súbežné použitie korekčných okuliarov.
Ochranný štít pozostáva z náhlavného nosiča (držiak) a priezoru, štít dodaný v zloženom stave, vybavený mäkkou penou pre elimináciu tlaku v oblasti hlavy.
Veľkosť držiaka : UNI
Priezor : číry
Materiál : polymetylmetakrylát (PMMA)
Rozmer : min. 20 x 29 cm
Opakované použitie, odolnosť voči dezinfekcii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
STN EN 166:2001, alebo ekvivalentnou normou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2020 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adresa
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Ďalšie kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty