Stav: Stornovaná ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:32

Karta obstarávania #6624/2017
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - In line dráha a skatepark

Informácie

ID zákazky
98
Názov predmetu
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - In line dráha a skatepark
Číslo spisu VO
6624/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
84 985.38 EUR
Hlavný CPV
45212210-1 - Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení
Doplňujúci CPV
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
45112700-2 - Terénne úpravy
45262310-7 - Železobetonárske práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Stručný opis obstarávania

Transformácia lokality na oddychovú zónu situovanej na okraji sídliska Vinohrady realizáciou dvoch stavebných objektov SO 01 In-line dráhy a SO 09 Skateparku v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predloženie ponuky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu výzvy na predloženie ponuky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Transformácia lokality Vinohrady (Ponuka (len jedna obálka))
26.06.2017 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levice
Adresa
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovenská republika
Procesný garant
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty