Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:05

Karta obstarávania #RA/004/2018
Kúpa úžitkového motorového vozidla kategórie M1 alebo N1.

Informácie

ID zákazky
981
Názov predmetu
Kúpa úžitkového motorového vozidla kategórie M1 alebo N1.
Číslo spisu VO
RA/004/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 500,00 EUR
Hlavný CPV
34144700-5 - Úžitkové vozidlá / CB09-8 - S naftovým motorom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa 1 úžitkového motorového vozidla kategórie M1 alebo N1. Predmet zákazky je podrobnejšie špecifikovaný v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk – Opis predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2018 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adresa
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty