Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:41

Karta obstarávania #2018/01/DB
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou pre VšZP

Informácie

ID zákazky
984
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou pre VšZP
Číslo spisu VO
2018/01/DB
Číslo z vestníka VO
12924-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 177-400666
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
702 634,75 EUR
Hlavný CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Doplňujúci CPV
09310000-5 - Elektrická energia
09123000-7 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a. s. (ďalej len „VšZP“) vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest a vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Daniela Bauerová
daniela.bauerova@vszp.sk
+421 220824116

Dokumenty

časť 1 Dodávka elektrickej energie

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
390 905,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

časť 2 Dodávka zemného plynu

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
311 729,62 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy