Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 14:01

Karta obstarávania #OcÚ 159/2021
„Výstavba materskej školy v obci Vechec 1“

Informácie

ID zákazky
9886
Názov predmetu
„Výstavba materskej školy v obci Vechec 1“
Číslo spisu
OcÚ 159/2021
Číslo z vestníka VO
30059-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
544 157,41 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky s názvom „Výstavba materskej školy v obci Vechec 1“ je stavba novej materskej škôlky na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie DD – ARCH s.r.o., HENCOVSKÁ 1836/25, VRANOV NAD TOPĽOU 093 02, zodpovedný projektant Ing. arch. D. DVORJAK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Vechec
Adresa
Hlavná 133
Vechec
094 12, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty