Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:05

Karta obstarávania #07831/2018/ODDVO
Zabezpečenie realizácie celoročného vzdelávacieho programu v oblasti rozvoja kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv pre žiakov na vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v školskom ro

Informácie

ID zákazky
991
Názov predmetu
Zabezpečenie realizácie celoročného vzdelávacieho programu v oblasti rozvoja kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv pre žiakov na vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v školskom ro
Číslo spisu VO
07831/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 000,00 EUR
Hlavný CPV
80000000-4 - Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Doplňujúci CPV
80340000-9 - Špeciálne vzdelávanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie realizácie celoročného vzdelávacieho programu v oblasti rozvoja kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv pre žiakov na vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019. Ide o zabezpečenie lektorov, ktorí budú realizovať celoročný vzdelávací program pozostávajúci z minimálne 8 a maximálne 10 workshopov v každej triede realizovaných v časových intervaloch 4 až 8 týždňov. Trvanie jedného workshopu bude v rozsahu 2 vyučovacích hodín. Workshopy budú realizované v troch etapách: prvá etapa bude prebiehať v mesiacoch október – december 2018, druhá etapa v mesiacoch január – apríl 2019 a tretia etapa v mesiacoch máj – august 2019; vypracovanie individuálneho plánu pre každú zapojenú triedu po zohľadnení požiadaviek školy týkajúcich sa tém workshopov; dodanie písomnej metodiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.10.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty