Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 09:32

Karta obstarávania #103122020
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II

Komunikácia