Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.10.2022 20:09

Karta veřejné zakázky #CC/ZPŘ/SLK4/22
Revitalizace areálu Sosnová

Informace

ID zakázky
29180
Název zakázky
Revitalizace areálu Sosnová
Číslo spisu VZ
CC/ZPŘ/SLK4/22
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
18 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45262700-8 - Úpravy budov
45454100-5 - Rekonstrukce budov
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající třípodlažní administrativní budovy v areálu společnosti Silnice LK v obci Sosnová u České Lípy, spočívající ve snížení energetické náročnosti objektu a jeho modernizaci. Zároveň dojde i k částečné změně účelu využití budovy na školící středisko, kancelářské prostory a ubytování.

Popis předmětu VZ

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávacích podmínkách a jejich přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2022 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lucie Stahlová
lucie.stahlova@competconsult.cz
+420 723984228
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.