Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:49

Karta veřejné zakázky #VZMR/ZSPRI/III/1/2023
ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA DLAŽBY A CHODNÍKŮ KOLEM BUDOVY

Informace

ID zakázky
39034
Název zakázky
ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA DLAŽBY A CHODNÍKŮ KOLEM BUDOVY
Číslo spisu VZ
VZMR/ZSPRI/III/1/2023
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 757 193,51 Kč
Hlavní CPV kód
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA DLAŽBY A CHODNÍKŮ KOLEM BUDOVY

Popis předmětu VZ

Jedná se o demontáž stávající dlažby včetně podkladních vrstev, bourání schodiště a úprava poklopů a vpustě. Nová zámková dlažba včetně štěrků a obrubníků.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 1.7.2023 do 15.8.2023.

Prohlídku na místě samém je možné domluvit s p. Motlem - tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
17.03.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.