Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:05

Karta veřejné zakázky #VZ 2019-060-KOL-ÚPSR
Změna č. 2 Územního plánu Znojmo

Informace

ID zakázky
5513
Název zakázky
Změna č. 2 Územního plánu Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ 2019-060-KOL-ÚPSR
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 700 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71410000-5 - Územní plánování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Změna č. 2 Územního plánu Znojmo

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Změny č. 2 územního plánu Znojmo v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 - Návrh zadání Změny č.2 Územního plánu Znojmo, a to včetně právního stavu ÚP Znojmo po vydání Změny č.2

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.11.2019 17:00:00
Zadávací lhůta do
19.03.2020

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Irena Fučíková
irena.fucikova@muznojmo.cz
+420 603150134
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.