Status: Ongoing

Server time: 28.10.2021 00:19

Tender card #MAGS OVO 52472/2021
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6

Information

ID of tender
12504
Name of content of tender
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6
Tender ref. no.
MAGS OVO 52472/2021
Public tender journal ref. no.
28918 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
63 500,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre kompletnú rekonštrukciu jestvujúcej administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6 a výkon autorského dozoru projektanta. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti D. „Opis predmetu zákazky“ a v prílohách č. 3 a č. 5 súťažných podkladoch

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2021 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.06.2021 13:01:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@bratislava.sk
+421 259356295

Documents