Status: Ongoing

Server time: 28.01.2022 10:24

Tender card #1532 - WYT
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor obce Likavka

Information

ID of tender
16930
Name of content of tender
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor obce Likavka
Tender ref. no.
1532 - WYT
Public tender journal ref. no.
8/2022 - 13.01.2022
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
162 965,01 EUR
Main CPV
16700000-2 - Tractors
Further CPV
34114000-9 - Specialist vehicles
42418500-4 - Mechanical handling equipment
34220000-5 - Trailers, semi-trailers and mobile containers
34223300-9 - Trailers
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
44611410-3 - Oil-storage tanks
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt „Zberný dvor obce Likavka“.
Celkové množstvo alebo rozsah
1. Teleskopický manipulátor – 1 ks
2. Vyklápací náves – 1 ks
3. Traktorový príves s ramenovým nosičom – 1 ks
4. Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 – 1 ks
5. Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme 7m3 – 6 ks
6. Kontajner na drobný stavebný odpad otvorený so sklopným čelom v objeme 7m3 – 6 ks
7. Nádrž na použitý olej určená na zber a dočasné a bezpečné skladovanie použitého oleja s objemom 600l – 3 ks

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2022 10:00:00
Planned opening of bids
11.02.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Likavka
Address
Likavka 815
Likavka
03495, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Michaela Takáč Markovičová
markovicova@visions.cc
+421 918763477

Documents

Teleskopický manipulátor

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
81 056,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34114000-9 - Specialist vehicles
Further CPV
42418500-4 - Mechanical handling equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Vyklápací náves

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
17 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34220000-5 - Trailers, semi-trailers and mobile containers
Outcome of tender
One-off Contract

Traktorový príves s ramenovým nosičom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 491,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34223300-9 - Trailers
Outcome of tender
One-off Contract

Nádoby a kontajnery

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26 916,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
Further CPV
44611410-3 - Oil-storage tanks
Outcome of tender
One-off Contract