Status: Ongoing

Server time: 30.01.2023 09:36

Tender card #1/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom

Information

ID of tender
29949
Name of content of tender
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Tender ref. no.
1/JESS/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 099 133,33 EUR
Main CPV
42993000-3 - Chemical industry machinery
Further CPV
42120000-6 - Pumps and compressors
42510000-4 - Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery
51000000-9 - Installation services (except software)
38540000-2 - Machines and apparatus for testing and measuring
71320000-7 - Engineering design services
71321000-4 - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
79421200-3 - Project-design services other than for construction work
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.
Súčasťou predmetu zákazky nie sú stavebné práce potrebné pre inštaláciu navrhnutej technológie a ani dokumentácia pre stavebné povolenie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
30.09.2022 13:10:00

Promoter

Subject's name
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Address
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Slovak republic
Process supervisor
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Documents