Status: Ongoing

Server time: 02.04.2023 15:15

Tender card #3/JESS/2022
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS

Information

ID of tender
34322
Name of content of tender
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom_JESS
Tender ref. no.
3/JESS/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 140 070,00 EUR
Main CPV
42993000-3 - Chemical industry machinery
Further CPV
42120000-6 - Pumps and compressors
42510000-4 - Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery
51000000-9 - Installation services (except software)
38540000-2 - Machines and apparatus for testing and measuring
71321000-4 - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
79421200-3 - Project-design services other than for construction work
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka technológie pre decentralizovanú výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vrátane činností spojených s umiestnením a montážou tovaru. Ide najmä o výrobné technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Vodík primárne slúži ako bezemisné palivo pre autobusovú dopravu v Trnave a blízkom okolí. Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení, medziskladových zariadení a nevyhnutnej čerpacej infraštruktúry bezemisnej energie.
Predmetom zákazky je dodávka technického riešenia a zariadení, kde navrhovateľ poskytne technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Súčasťou predmetu zákazky je napojenie všetkých technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a systémov.
Predmet zákazky sa bude odovzdávať ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
21.12.2022 10:10:00

Promoter

Subject's name
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Address
Tomášikova 22
Bratislava
82102, Slovak republic
Process supervisor
Jana Kavčiakova
kavciakova.jana@jess.sk
+421 905377496

Documents