Status: Completed

Server time: 25.09.2020 14:09

Tender card #BBRSC/003/2020
Dodanie variča zálievkových hmôt

Information

ID of tender
6537
Name of content of tender
Dodanie variča zálievkových hmôt
Tender ref. no.
BBRSC/003/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
43300000-6 - Construction machinery and equipment
Further CPV
34921000-9 - Road-maintenance equipment
39711440-5 - Boiling rings
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka nového (nepoužitého) špeciálneho stroja na ošetrovanie cestných špár a trhlín pozostávajúceho z plnoautomatizovaného variča zálievkových hmôt (príprava a aplikácia zálievkovej hmoty) umiestneného (pevná montáž) na nosiči – podvozku prívesu kategórie O2 s príslušenstvom v množstve 1 ks, ktorý musí spĺňať minimálne požadované technické parametre a technickú špecifikáciu podľa prílohy č. 3 Výzvy – Opis predmetu zákazky. S dodávkou špeciálneho stroja je spojené aj zaškolenie obsluhy. Dodávka predmetu zákazky a spolu so zaškolením prebehne v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok, ktoré sú súčasťou Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2020 11:00:00
Planned opening of bids
19.02.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents