Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:13

Karta zamówienia #ZG.270.17.2022
Infrastruktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"

Informacje

ID zamówienia
19734
Nazwa zamówienia
Infrastruktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich"
Numer zamówienia
ZG.270.17.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 067-177445
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
04.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.05.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 605031750
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Część 1 - Naprawa, konserwacja i wymiana elementów infrastruktury turystycznej na terenie ścieżki przyrodniczo- leśnej "Jelenia Wyspa" oraz w parku dendrologicznym "Nad Stążką", na terenie Nadleśnictwa Tuchola

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Część 2 - Naprawa, konserwacja i wymiana elementów infrastruktury turystycznej na terenie ściezki przyrodniczo- leśnej na terenie Nadleśnictwa Woziwoda

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy