Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 23:24

Karta zamówienia #040/43/22-001
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá

Informacje

ID zamówienia
33733
Nazwa zamówienia
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Numer zamówienia
040/43/22-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
670 680,2490 EUR
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.11.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
16 413,7900 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
178 257,1600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 889,3000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 000,4700 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 5

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
22 402,2990 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 6

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 409,3000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 7

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 581,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 8

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 677,5200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 9

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
110 865,5900 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 10

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
205 249,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 11

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 233,2800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 12

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 130,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 13

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9 170,5200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 14

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
45 924,5300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 15

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
18 153,8400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 16

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 186,3500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 17

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 363,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá časť č. 18

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 770,5000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33652000-5 - Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy