Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:20

Karta obstarávania #MK/A/2021/11663
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Informácie

ID zákazky
11350
Názov predmetu
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Číslo spisu
MK/A/2021/11663
Číslo z vestníka VO
VVO-16818-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 061-155053
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
307 200,00 EUR
Hlavný CPV
79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie tlače, kopírovania, skenovania úradných materiálov prostredníctvo prenájmu 28 ks tlačiarní troch druhov a služby s tým súvisiace (dodávanie tonerov, údržba kopírovacích strojov, systém zbierania údajov o vytlačených materiáloch). Bližší opis je uvedený v návrhu zmluvy a v jej prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.05.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty