Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 10:11

Karta obstarávania #158/2021
Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a náhradné diely pre armatúry

Informácie

ID zákazky
11491
Názov predmetu
Armatúry Welland&Tuxhorn a Samson - diagnostika, servis, opravy a náhradné diely pre armatúry
Číslo spisu
158/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
42124300-7 - Časti vzduchových hustiliek alebo vákuových čerpadiel, vzduchových alebo plynových kompresorov
Doplňujúci CPV
42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
42131000-6 - Výpusty, kohúty a ventily
42131140-9 - Redukčné tlakové, riadiace, kontrolné a bezpečnostné ventily
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Diagnostika, servis, opravy, dodávka náhradných dielov a nákup nových armatúr a pohonov zn. SAMSON a diagnostika armatúr zn. WELLAND & TUXHORN v závode ZEVO Bratislava počas obdobia 24 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.04.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.04.2021 13:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty