Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 06:17

Karta zákazky #DNS/03/2021-06
Lesné semenárstvo 2021 - výzva č. 6

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS/03/2020 Lesné semenárstvo 2020-2023

Informácie

ID zákazky
11523
Názov predmetu
Lesné semenárstvo 2021 - výzva č. 6
Číslo spisu VO
DNS/03/2021-06
Číslo z vestníka VO
11921 – MUS
Číslo z vestníka EU
2020/ S 058-138921
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 478,00 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zber semien borovice čiernej zo SS na OZ Slovenská Ľupča
Zber semien smrekovca opadavého zo SS na OZ Slovenská Ľupča
Zber semennej suroviny smreka obyčajného v UP na OZ Slovenská Ľupča
Zber semennej suroviny borovice lesnej v UP na OZ Slovenská Ľupča

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty