Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 04:16

Karta obstarávania #MAGS OVO 51690/2021
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí

Informácie

ID zákazky
11727
Názov predmetu
Rekonštrukcia verejných priestranstiev na Jurigovom námestí
Číslo spisu
MAGS OVO 51690/2021
Číslo z vestníka VO
27029 - MNA
Číslo z vestníka EU
2021/S 092-239391
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
423 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Poznámka

Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojkolová. Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach. V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a účastníkmi podrobnejšie dopracované.

Verejné obstarávanie je spoločným verejným obstarávaním v zmysle § 16 ZVO medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Metropolitným inštitútom Bratislavy.

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria: kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

Termíny

Lehota na predkladanie súťažných návrhov - I. kolo
23.07.2021 17:00:00
Lehota na predkladanie návrhov v 2. kole
25.10.2021 17:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.10.2021 17:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty