Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.08.2022 01:11

Karta obstarávania #2465/2021/150
Plastové pletivo, polypropylénový motúz a tieniace úplety

Informácie

ID zákazky
12323
Názov predmetu
Plastové pletivo, polypropylénový motúz a tieniace úplety
Číslo spisu
2465/2021/150
Číslo z vestníka VO
28475-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 103-270673
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
593 277,00 EUR
Hlavný CPV
19520000-7 - Plastové výrobky
Doplňujúci CPV
39541130-6 - Motúzy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie plastového pletiva, polypropylénových motúzov a tieniacich úpletov pre potreby organizačných jednotiek LESOV Slovenskej republiky, š.p. vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.

Zákazka je delená na časti.

ČASŤ č. 1 - Plastové pletivo (plotovina)
Slúži na ochranu drevín a kmeňov proti ohryzu lesnou zverou, zabezpečuje optimálny prísun slnečného svetla pre sadenice a nebráni v raste kmeňa. Požaduje sa pletivo v piatich výškach: 80cm, 100cm, 105cm, 125cm a 150cm, dodanie v predpokladanom množstve 362 000 (bm) na 4 roky.

ČASŤ č. 2 - Polypropylénový motúz (špagát)
V rôznej farbe, slúži pre potreby v lesnom hospodárstve na viazanie sadeníc, dodanie v predpokladanom množstve 15 180 kg na 4 roky.

ČASŤ č. 3 - Tieniace úplety
Tieniace a ochranné siete, slúžiace v lesnom hospodárstve (lesné škôlky) na tienenie a ochranu sadeníc proti ohryzu zverou. Jedná sa o mechanickú ochranu, ktorá okrem ochrany, zabezpečuje aj optimálny prísun slnečného svetla pre sadenicu a nebráni v raste kmeňa, dodanie v predpokladanom množstve 38 800 (bm) na 4 roky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.06.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 0905444352

Dokumenty

ČASŤ č. 1_Plastové pletivo (plotovina)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
489 213,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
19520000-7 - Plastové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ č. 2_Polypropylénový motúz (špagát)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 836,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
19520000-7 - Plastové výrobky
Doplňujúci CPV
39541130-6 - Motúzy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ č. 3_Tieniace úplety

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
70 228,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
19520000-7 - Plastové výrobky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody