Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.08.2022 04:40

Karta obstarávania #MAGS OVO 58486/2021
Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP

Informácie

ID zákazky
13750
Názov predmetu
Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP
Číslo spisu
MAGS OVO 58486/2021
Číslo z vestníka VO
40996-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 156-411705
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
223 202,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup osobných motorových vozidiel podľa technických špecifikácií uvedených pre jednotlivé časti.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty

Časť 1 - 9 ks

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
168 784,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 - 3 ks

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
54 418,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy