Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 20:13

Karta obstarávania #130/2021
Nákup a inštalácia frekvenčných meničov pre technológiu K1 a K2 - 14 ks + 1 ks a zabezpečenie servisných prác.

Informácie

ID zákazky
14045
Názov predmetu
Nákup a inštalácia frekvenčných meničov pre technológiu K1 a K2 - 14 ks + 1 ks a zabezpečenie servisných prác.
Číslo spisu
130/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 178,00 EUR
Hlavný CPV
51112000-0 - Inštalácia zariadení na rozvod elektriny a regulačných zariadení
Doplňujúci CPV
31121110-4 - Výkonové meniče (konektory)
31151000-9 - Statické meniče
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
71632000-7 - Technické skúšky
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odporúčaná výmena generácií meničov frekvencie. Životnosť kondenzátorov v silovom DC medzi obvode je dizajnovaná na 15 rokov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.08.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty