Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.09.2023 12:29

Karta obstarávania #ID 2445
Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS

Informácie

ID zákazky
14263
Názov predmetu
Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS
Číslo spisu
ID 2445
Číslo z vestníka VO
42385 - WNS Vestník č. 204/2021 - 03.09.2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 720,00 EUR
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Doplňujúci CPV
45112712-9 - Terénne úpravy záhrad
03452000-3 - Stromy
03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb s dodávkou tovarov a stavebných prác pre vybudovanie klimatickej záhrady. Súčasťou záhrady budú rastliny-trvalky, bylinky, stromy, pocitový chodník, vyvýšené záhony s rastlinami, vysadenie stromov, vybudovanie jazierka vrátane rastlín, elektroinštalácia, závlahový systém, čerpadlo.
1.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a vo výkaze výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Rimavská Sobota)
Adresa
Športová 1
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15396

Dokumenty