Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:12

Karta obstarávania #208/2021
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZEVO – dielňa, obrobňa a zámočnícka dielňa

Informácie

ID zákazky
15067
Názov predmetu
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZEVO – dielňa, obrobňa a zámočnícka dielňa
Číslo spisu
208/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
38 436,00 EUR
Hlavný CPV
31200000-8 - Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Doplňujúci CPV
31211200-0 - Poistkové skrine
31213000-2 - Rozvodné zariadenia
31224100-3 - Zástrčky a zásuvky
31320000-5 - Elektrické rozvodné káble
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v údržbárskej dielni, v obrobni a v zámočníckej dielni, ktorá zahŕňa náhradu existujúcich rozvádzačov vnútorných svetelných a silnoprúdových rozvodov NN, hlavných káblových rozvodov, svetelných a netechnologických zásuvkových rozvodov, silnoprúdových a technologických zásuvkových rozvodov, a zavedenie ochrany proti skratu a preťaženiu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.10.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty