Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 18:57

Karta obstarávania #4/2021 - KCN/JPI - VO77597472
Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra

Informácie

ID zákazky
15441
Názov predmetu
Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra
Číslo spisu
4/2021 - KCN/JPI - VO77597472
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 842,20 EUR
Hlavný CPV
72413000-8 - Návrh webových (www) sídiel
Doplňujúci CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
72266000-7 - Softvérové poradenstvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Podrobná špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.11.2021 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Janka Pintová
pintova@msunitra.sk
+421 377336258

Dokumenty