Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 07.10.2022 10:36

Karta obstarávania #MC/C/2021/01052
Košice-Hornád - Nové mestské centrum

Informácie

ID zákazky
16142
Názov predmetu
Košice-Hornád - Nové mestské centrum
Číslo spisu
MC/C/2021/01052
Číslo z vestníka VO
37694/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 240-633097
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
148 000,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Verejná anonymná dvojetapová urbanistická súťaž návrhov KOŠICE-HORNÁD NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM na urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice Hornád, ako projektová súťaž návrhov s udelením cien podľa § 119 - 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

Termíny

Lehota na predkladanie súťažných návrhov - I.etapa
28.02.2022 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.03.2022 09:00:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov - II.etapa
02.06.2022 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.06.2022 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. arch. Tomáš Sobota
sutaze@tsobota.sk
+421 905596209

Dokumenty