Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 18:30

Karta obstarávania #MAGS OVO 67353
Rozšírenie účelovej dátovej siete pre pokrytie verejných promenád WiFi HotSpotom "VisitBratislava"

Informácie

ID zákazky
17325
Názov predmetu
Rozšírenie účelovej dátovej siete pre pokrytie verejných promenád WiFi HotSpotom "VisitBratislava"
Číslo spisu
MAGS OVO 67353
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
0,01 EUR
Hlavný CPV
32422000-7 - Sieťové komponenty
Doplňujúci CPV
72400000-4 - Internetové služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Pokrytie turistických promenád verejným WiFi HotSpotom „VisitBratislava“ s bezplatným pripojením k internetu, ktorého súčasťou je:
- Pokrytie promenád WiFi HotSpotom „VisitBratislava“ technológiou 802.11n v pásme 2,4GHz a 802.11n/ac v pásme 5GHz.
- Prevádzka portálového riešenia pre registráciu zariadení užívateľov k službe WiFi HotSpotu a zároveň pre generovanie štatistík využitia služby.
- Internetová konektivita pre WiFi HotSpot o kapacite min. 300/300 Mbit/s
- Poskytovanie a prevádzku privátnej dátovej siete pre pripojenie informačných, zabezpečovacích a bezpečnostných technológií (IZBT) mesta na verejných priestranstvách a
pozemných komunikáciách mesta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.03.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.03.2022 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Juraj Šimo
juraj.simo@bratislava.sk
+421 259356522

Dokumenty