Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.04.2024 08:13

Karta obstarávania #38264/2022
Kruhové mólo v Trnave (II.)

Informácie

ID zákazky
19193
Názov predmetu
Kruhové mólo v Trnave (II.)
Číslo spisu
38264/2022
Číslo z vestníka VO
17296-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
732 218,79 EUR
Hlavný CPV
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Projekt sa zaoberá realizáciou drevenej pevnej lávky s modulárnym pontónom v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn. Drevenú pevnú lávku tvoria nosné drevené stĺpy priemeru 200mm, ktoré sú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových lát je osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vonkajší priemer kruhového móla je 55m. Šírka móla je premenlivá od 3m do 5,25m. Modulárny pontón tvorí plávajúca konštrukcia obdĺžnikového tvaru slúžiaca na sprístupnenie drevenej lávky. Na jednom konci je kotvený v troch miestach do objektu lávky, na druhom konci je navrhnuté kotvenie do kotevného bloku. Súčasťou stavby sú aj sadové úpravy – výsadba na dne koreniacich vodných rastlín a na vodnej hladine plávajúce mokrade vyskladané zo zapestovaných rohoží. Objekt Plávajúci kvetináč je dvanásťuholníkového tvaru s polomerom 4m a bude slúžiť ako kvetináč pre strom na dekoratívne účely.
Podrobnejšie, viď projektová dokumentácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
12.04.2022 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty