Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:21

Karta obstarávania #40-2022
Čistiace potreby, repelenty, desinsekčné prostriedky, desinfekčné prostriedky

Informácie

ID zákazky
19783
Názov predmetu
Čistiace potreby, repelenty, desinsekčné prostriedky, desinfekčné prostriedky
Číslo spisu
40-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
Doplňujúci CPV
39830000-9 - Čistiace výrobky
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu
39832000-3 - Čistiace prostriedky na riad
39831600-2 - Čistiace prostriedky na toalety
39811100-1 - Osviežovač vzduchu
39831000-6 - Pracie prostriedky
39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych typov
19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
39224310-4 - WC kefy
39542000-3 - Handry
18424000-7 - Rukavice
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie Čistiacich potrieb, repelentov, dezinsekčných a dezinfekčných prostriedkov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Technická špecifikácia tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty