Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 18:20

Karta obstarávania #15/2022/VO-PPA
Upratovacie a čistiace služby – zelené VO

Informácie

ID zákazky
19976
Názov predmetu
Upratovacie a čistiace služby – zelené VO
Číslo spisu
15/2022/VO-PPA
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
87 960,00 EUR
Hlavný CPV
90911200-8 - Čistenie (upratovanie) budov
Doplňujúci CPV
90910000-9 - Upratovacie služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Upratovanie a čistenie priestorov budov PPA.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.04.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty