Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 11:47

Karta obstarávania #3-2022
Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov

Informácie

ID zákazky
22938
Názov predmetu
Výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vrátane dodania náhradných dielov
Číslo spisu
3-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
12 500,00 EUR
Hlavný CPV
50112120-0 - Výmena čelných skiel
Doplňujúci CPV
50112120-0 - Výmena čelných skiel
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena a oprava autoskiel nákladných motorových vozidiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane dodania náhradných dielov. Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty