Stav: Ukončená

Serverový čas: 13.04.2024 18:24

Karta obstarávania #SE-VO1-2023/4197
Stravovacie služby

Informácie

ID zákazky
23147
Názov predmetu
Stravovacie služby
Číslo spisu
SE-VO1-2023/4197
Číslo z vestníka EU
2022/S 155-442876
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
2 118 750,00 EUR
Hlavný CPV
55523000-2 - Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Poskytovanie služieb závodného stravovania formou dodávky a výdaja jedál v predpokladanom priemernom množstve 600 stravníkov denne pre zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v objekte Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na ul. Kuzmányho 8, Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach na ul. Rampová 7, Okresného riaditeľstva PZ Košice – okolie na ul. Trieda SNP 35, Okresného úradu Košice na ul. Komenského 52 a to poskytnutím minimálne štyroch teplých hlavných jedál vo vlastnom zariadení obstarávateľa. Zabezpečenie stravovania je spojené s prenájmom priestoru časti závodnej kuchyne ( na výdaj stravy) a priľahlých nebytových priestorov obstarávateľa (sklad, WC, šatňa personálu...)

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Kundrát
tomas.kundrat@minv.sk
+421 250944573

Dokumenty

Časť č 1. – Zabezpečenie stravovania KR PZ KE, Kuzmányho 8

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 059 375,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
55523000-2 - Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č 2. – Zabezpečenie stravovania OR PZ KE, Rampová 7

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
353 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
55523000-2 - Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č 3. – Zabezpečenie stravovania OR PZ KE – okolie, Trieda SNP 35

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
353 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
55523000-2 - Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č 4. – Zabezpečenie stravovania OÚ KE, Komenského 52

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
353 125,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
55523000-2 - Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy