Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.12.2022 21:16

Karta zákazky #05184/2019/ODDVO
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - notebooky

Informácie

ID zákazky
2329
Názov predmetu
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - notebooky
Číslo spisu
05184/2019/ODDVO
Číslo z vestníka VO
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 225-514197
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
52 000,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie výpočtovej techniky – notebooky v počte 50 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.01.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty