Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:02

Karta obstarávania #6/2022/MD/S
Zabezpečenie strážnej služby SBS

Informácie

ID zákazky
27143
Názov predmetu
Zabezpečenie strážnej služby SBS
Číslo spisu
6/2022/MD/S
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
17 500,00 EUR
Hlavný CPV
79713000-5 - Strážne služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Strážna služba v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), počas trhových akcií, jarmokov a kultúrnych podujatí organizovaných Mestom Nitra v roku 2022 (Nitra, milá Nitra, Nitrianske hody a dožinky, Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok, Vianoce a jednorazové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Nitra).

Uvádza sa cena za 1 hod. stráženia vrátane DPH v eurách / 1 osoba bez zbrane, vykonávanie služby s vecnými bezpečnostnými prostriedkami – viď tlačivo cenová ponuka.

Pokiaľ sa trhová akcia koná (pripadá) na sviatok, sobotu, nedeľu, noc prináleží k základnej hodinovej sadzbe (bez DPH) príplatok v zmysle platnej legislatívy.
Strážnu službu vykonávať vlastným výstrojom a vecnými bezpečnostnými prostriedkami potrebnými pri výkone strážnej služby.
Dodávateľ musí vykonávať strážnu službu vlastnými prostriedkami, zamestnancami nie dodávateľsky.
Dodávateľ musí mať k dispozícii vlastné vozidlo k výjazdu zásahovej jednotky. V prípade potreby na základe výzvy vlastného zamestnanca SBS je zásahová jednotka povinná zasiahnuť na mieste stráženia objednávateľa.
Minimálny počet pracovníkov na jednotlivé trhové akcie sú dve osoby, požadovaný počet ako aj rozsah (počet dní a čas stráženia) bude špecifikovaný podľa rozsahu jednotlivých akcii. Pri trhových akciách ako napr. Nitra, milá Nitra môže byť požiadavka na vyšší počet pracovníkov, napr.: kultúrny program – koncert popoludní šiesti pracovníci a následne nočná zmena dvaja pracovníci.
Dodávateľ musí vlastniť Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005
Z .z.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.06.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502270

Dokumenty