Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:24

Karta obstarávania #2022-19/II
Strážna služba II

Informácie

ID zákazky
28703
Názov predmetu
Strážna služba II
Číslo spisu
2022-19/II
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
255 000,00 EUR
Hlavný CPV
79710000-4 - Bezpečnostné služby
Doplňujúci CPV
79711000-1 - Monitorovanie poplachov
79713000-5 - Strážne služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je najmä poskytovanie komplexnej objektovej ochrany, poskytovanie a výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objektoch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Opakujúca zákazka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.07.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty