Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:36

Karta zákazky #DNS 4/2021-004
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV04/2022

Táto zákazka je súčasťou DNS #DNS 4/2021 Kvapaliny do vozidiel MHD

Informácie

ID zákazky
28776
Názov predmetu
Kvapaliny do vozidiel MHD - KV04/2022
Číslo spisu
DNS 4/2021-004
Číslo z vestníka VO
00015-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 255-676384
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
154 041,40 EUR
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Doplňujúci CPV
09211100-2 - Motorové oleje
09211400-5 - Prevodové oleje
09211600-7 - Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely
09211650-2 - Brzdové oleje
09211200-3 - Kompresorové oleje
24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka olejov, mazív a iných kvapalín pre vozidlá MHD a prevádzkovú potrebu DPB,

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.07.2022 12:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Olej Mol Hykomol 85W-90

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
928,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ad-blue

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
105 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Chladiaca kvapalina ASTM D 6210

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prevodový olej Klubersynth GE 4 75W-90

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 014,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Bechem Ecorail 8000 s

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 299,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej motorový Mol Dynamic Transit 15W-40

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej motorový Castrol Vecton Long Drain 10W-40, E6/E9

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 220,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Chladiaca kvapalina Glysantin G30

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
7 640,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Olej motorový Mol Dynamic Global Diesel 10w-40 E6

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 040,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09211000-1 - Mazacie oleje a mazivá
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy