Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.02.2024 23:31

Karta zákazky #2022/UNB/03-015
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Lôžka na intenzívnu starostlivosť s antidekubitnými matracmi

Informácie

ID zákazky
28801
Názov predmetu
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: Lôžka na intenzívnu starostlivosť s antidekubitnými matracmi
Číslo spisu
2022/UNB/03-015
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 940,00 EUR
Hlavný CPV
33192120-9 - Nemocničné lôžka
Doplňujúci CPV
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
80511000-9 - Školenie pracovníkov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie lôžok s antidekubitnými matracmi, doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.08.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.08.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Simona Calíková
simona.calikova@unm.sk
+421 434203403

Dokumenty