Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 15:23

Karta DNS #2022/UNB/03 - 063/DNS/OVO/04/22Ja
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie

Informácie

ID zákazky
18447
Názov predmetu
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie
Číslo spisu
2022/UNB/03 - 063/DNS/OVO/04/22Ja
Číslo z vestníka EU
2022/S 050-127341
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
370 960,56 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33121500-9 - Elektrokardiogramy
33123230-9 - Kardiografy
33162000-3 - Prístroje a nástroje operačnej sály
33192000-2 - Zdravotnícky nábytok
33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely
33192120-9 - Nemocničné lôžka
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
33195200-5 - Centrálne monitorovacie stanice
33111000-1 - Röntgenové prístroje
33111200-3 - Röntgenové pracovné stanice
33123000-8 - Kardiovaskulárne prístroje
33182100-0 - Defribrilátory
33186200-9 - Zohrievanie krvi a tekutín
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
31521000-4 - Lampy
31519000-7 - Žiarivky a neónové lampy
33171200-1 - Nástroje na resuscitáciu
33192300-5 - Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov
33192200-4 - Lekárske stoly
39711100-0 - Chladničky a mrazničky
39224330-0 - Vedrá
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie zdravotníckeho vybavenia (najmä skupiny CPV kódu 331), ktoré je potrebné pre vybavenie Spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM. Predmetom jednotlivých zákaziek bude dodanie a montáž zdravotníckeho vybavenia, ktoré je na trhu bežne dostupné. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 331 alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov, všetky uplatniteľné CPV kódy sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.04.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.10.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Juraj Tkáč
juro.tkac@gmail.com
+421 949096444
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000

Dokumenty

Zákazky