Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 15:34

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-023
Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie potrieb sekcie Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
29629
Názov predmetu
Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie potrieb sekcie Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 176,21 EUR
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30232000-4 - Periférne vybavenie
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky pre zabezpečenie potrieb sekcie Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odbor analýz a prognóz a to notebook, dokovacia stanica kompatibilná s notebookom, bezdrôtová klávesnica a myš, monitor, SMART čítačka taška na notebook a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1, miesto dodania: definované v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Kubinec
jozef.kubinec@minv.sk
+421 250944414

Dokumenty