Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 00:25

Karta zákazky #2022/UNB/03-018
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: EKG prístroj - 1ks

Informácie

ID zákazky
29674
Názov predmetu
Vybavenie spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM - zdravotnícke vybavenie: EKG prístroj - 1ks
Číslo spisu
2022/UNB/03-018
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 680,00 EUR
Hlavný CPV
33123230-9 - Kardiografy
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80511000-9 - Školenie pracovníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie EKG prístroja, doprava na miesto určenia, montáž a inštalácia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.09.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.09.2022 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Katarína Jesenská
katarina.jesenska@unm.sk
+421 434203312

Dokumenty