Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 03:13

Karta obstarávania #SE-VO-2022/009
Nákup pohonných hmôt

Informácie

ID zákazky
30905
Názov predmetu
Nákup pohonných hmôt
Číslo spisu
SE-VO-2022/009
Číslo z vestníka EU
2022/S 180-508867
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
77 408 953,20 EUR
Hlavný CPV
09130000-9 - Ropa a ropné destiláty
Doplňujúci CPV
09132000-3 - Automobilový benzín
09134100-8 - Motorová nafta
50112300-6 - Umývanie osobných motorových vozidiel a podobné služby
30163100-0 - Karty na čerpanie pohonnýchlátok
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt a služieb umývania automobilov na umývacích linkách spravidla dostupných v jednej prevádzke/čerpacej stanici. Z tohto dôvodu nie je nutné zákazku deliť na časti. Rovnaké hospodárske subjekty sú schopné zabezpečiť aj dodanie palív na dlhodobé skladovanie.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je:
- bezhotovostný nákup pohonných hmôt na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou,
- bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty na ostatných čerpacích staniciach/výdajných miestach na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou
- nákup PHM na dlhodobé uskladnenie alebo PHM určených na odber do skladovacích nádrží na priame použitie kupujúceho vrátane dopravy,
- umývanie osobných motorových vozidiel na umývacích linkách na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov (na umývacie karty) a
- služby sprostredkovania bezhotovostných platieb za diaľničné mýto, poplatky/diaľničné známky.

Ide centrálne obstarávanie pre potreby MV SR a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
21.10.2022 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty